Žijeme dobu úverovú, pôžičku získate na každom kroku

Kalkulačka a okuliare na papierochAk by sme chceli hľadať prívlastky, ktoré by najviac vystihovali súčasnú dobu, máme na výber hneď z viacerých možností, doba internetová, doba krízy, doba sociálnych sieti a podobne. Avšak ďalším veľmi trefným názvom by s určitosťou mohol byť, doba úverová. Pôžičky hýbu svetom a inak tomu nie je ani na Slovensku. Podľa najnovších údajov až 55 % slovenských domácnosti musí mesačne vynaložiť viac ako polovicu svojich príjmov na splátku hypotéky, či ďalšie pravidelné platby týkajúce sa bývania. Ako sa vraví, je lepšie niečo našetriť, ako sa zbytočne zadlžiť. Z pohľadu šetrenia to nevyzerá so slovenskými spotrebiteľmi veľmi ružovo.

Podľa údajov Národnej banky Slovenska dokážu slovenské domácnosti priemerne ušetriť len desatinu zo všetkých svojich príjmov. Zaokrúhlene ide o sumu 1577 eur. Samozrejme je pochopiteľné, ak nemá domácnosť dostatočný príjem na vytvorenie finančnej rezervy. Potom jediným východiskom pri neočakávaných výdavkoch je pôžička ihneď. Avšak ešte pred samotnou žiadosťou o spotrebný úver je dobré byť informovaný o parametroch, podľa ktorých je možné určiť najvýhodnejšiu pôžičku zo širokej palety ponúk jednotlivých poskytovateľov. Podľa poskytovateľov je možné pôžičky rozdeliť na dve základné kategórie:

Bankové pôžičky:

Na Slovensku má sídlo 14 bankových spoločností, pokiaľ k ním prirátame aj zahraničné banky pôsobiace na tunajšom finančnom trhu, tak sa nám počet bánk vyšplhá na číslo 28. Z tohto pohľadu vidíme, že pokiaľ chcete získať pôžičku z banky, máte sa na koho obrátiť. Pri bankových pôžičkách je oveľa nižšie v porovnaní s nebankovými pôžičkami. Na druhej strane pôžičky v banke sú poznačené zdĺhavým byrokratickým procesom.

Ak potrebujete rýchlu pôžičku, úver z banky pre vás nebude vhodným riešením. Klient musí preukázať schopnosť splácať úver na základe dokladovania príjmu. Banka zároveň môže vyžadovať rozličné formy ručenia, môže ísť napríklad o ručenie fyzickou osobou či záložným právom na nehnuteľnosť. Medzi výhody bankového úveru patrí nižšia úroková sadzba. Podmienky pre poskytnutie úveru sú rôzne pri každej bankovej spoločnosti, vo všeobecnosti platia dve: žiadateľ musí byť občanom Slovenskej republiky (ak sa jedná o cudzinca, ten musí mať trvalý pobyt na Slovensku) a zároveň musí mať taký príjem, ktorý mu umožní splácať poskytnutú pôžičku.

Nebankové pôžičky:

Druhou veľkou skupinou poskytovateľov sú nebankové spoločnosti. Pôžičky by mali poskytovať iba tie s licenciou od NBS. Momentálne ich je 23, nelicencované subjekty nemôžu poskytovať pôžičky fyzickým osobám, inak ide o trestný čin nedovoleného podnikania. Medzi licencované nebankovky patrí napríklad Cetelem, Home Credit, Pohotovosť, či Quatro. Prvou pozitívnou vecou na nebankových pôžičkách sú miernejšie kritéria pri schvaľovaní žiadosti o úver. Mnohé nebankovky vám nebudú robiť problém pri poskytnutí rýchlej pôžičky, aj v prípade nedostatočného príjmu.

Tu je však potrebné rátať s tým, že výška pôžičky bude vo väčšine prípadov do 350 € a na splatenie budete mať jeden mesiac. Ak potrebujete peniaze na splatenie dlhov, môžete získať u nebankovej spoločnosti pôžičku bez registra. Pri nej si veriteľ nebude zisťovať, či nemáte podlžnosti voči inej banke alebo nebankovej spoločnosti, resp. nebude lustrovať vašu finančnú minulosť. Nebanková pôžička bez registra má limit do sumy 350 € a s dobou splatnosti jeden mesiac.

Samozrejme nebankové spoločnosti poskytujú aj úvery na vyššie sumy, dokonca až do 25 000 €. Pri nich sú však už kritéria oveľa prísnejšie a pôžičku už nedostanete bez preukázania pravidelného príjmu alebo s negatívnym záznamom v úverovom registri. K nevýhodám nebankových pôžičiek patrí vyššia úroková sadzba v porovnaní s bankovými úvermi. Je vhodné zistiť si vopred výšku úrokovej sadzby a RPMN (ročnú percentuálnu mieru nákladov), aby ste vedeli konečnú sumu, ktorú bude potrebné splatiť. Užitočným nástrojom na získanie týchto údajov je úverová kalkulačka, ktorú majú mnohé nebankové spoločnosti na svojich internetových stránkach.

RPMN (ročná percentuálna miera nákladov)

Mince položené na bankovkáchRPMN je číslo vyjadrujúce percentuálnu mieru nákladov za jeden kalendárny rok. Pod nákladmi máme na mysli úrok, úrokovú sadzbu a všetky poplatky, ktoré si účtuje veriteľ (banka, nebanková spoločnosť) poskytujúca pôžičku. Základným pravidlom je, čím má úver nižšiu hodnotu RPMN pri rovnakých vstupných údajoch (výška úveru a doba splatnosti)., tým je pre žiadateľa výhodnejší. Ak sú parametre odlišné, môže byť paradoxne výhodnejšia dlhodobejšia pôžička s vyššou RPMN ako pôžička s nízkou RPMN a veľmi krátkou dobou splatnosti. Preto sa pri rýchlej pôžičke (pôžička bez dokladovania príjmu, pôžička bez registra, pôžička pre nezamestnaných) s mesačnou dobou splatnosti neodporúča pozerať na  RPMN, nakoľko v tomto prípade nemá žiadnu výpovednú hodnotu. Poplatky zarátavané do RPMN môžeme rozdeliť na dve základné kategórie:

 • jednorazový poplatok: spotrebiteľ platí tento poplatok na začiatku poskytovania úveru. Každá spoločnosť si môže určovať vlastné poplatky spojené s administráciou pôžičky (napr. poplatok za poskytnutie pôžičky alebo poplatok za navýšenie úveru) alebo s financiami (poplatky za prevod peňažných prostriedkov).
 • pravidelné poplatky: o tieto poplatky sa navršuje hodnota mesačnej splátky pôžičky (napr. poplatok za poistenie schopnosti splácať, poplatky za vedenie pôžičky).

RPMN by v sebe nemala zahŕňať:

 • poplatky za prevod peňažných prostriedkov súvisiacich so splácaním úveru
 • poplatky za vedenie účtu, ktorý bol vytvorený na prijímanie klientových platieb
 • sankcie v prípade nesplácania úveru
 • poplatky, ktoré je žiadateľ povinný zaplatiť pri kúpe tovaru, ktorý týmto úverom financuje
 • poplatky za poistenie

Výpočet RPMN sa musí riadiť podľa zákona, no rovnica tohto výpočtu nie je práve najjednoduchšia. Preto vám odporúčame nájsť si na stránkach poskytovateľa pôžičky úverovú kalkulačku, ktorá vám tento výpočet uľahčí. Potrebné údaje získate aj z tejto stránky. Pri posudzovaní RPMN buďte obozretní, pretože niektoré spoločnosti vo svojich ponukách uvádzajú formuláciu „úver s RPMN už od …„, kde spomenú len jej najnižšiu možnú výšku. Iný spôsob „zlepšenia“ hodnoty RPMN, je uvedenie iného časového obdobia ako jedného roka, napr. 13, 15, 21 mesiacov.

 Ako môžete o pôžičku požiadať?

Spôsobov je hneď niekoľko. Vybrať si môžete medzi žiadosťou cez internet, cez telefón či cez sms, alebo využiť tradičný spôsob a o pôžičku zažiadať osobne na pobočke.

 • pôžička na pobočke

Osobná žiadosť o pôžička patrí k najklasickejším metódam. Osobnú žiadosť môžete využiť viac pri bankových spoločnostiach, keďže viaceré nebankovky nemajú kamenné pobočky. Výhodou tejto žiadosti je priamy kontakt, kedy vám budú zodpovedané všetky otázky ohľadom danej pôžičky.

 • pôžičky online

Online formulár na poskytnutie pôžičky nájdete na stránke takmer každej nebankovej spoločnosti alebo na stránkach ich sprostredkovateľov, kde si môžete jednotlivé nebankovky aj porovnať. Pôžičky online patria k najrýchlejšie vybaveným pôžičkám, peniaze na účte môžete mať už do 10 minút od požiadania – zdroj.

 • sms pôžička

Od sprostredkovateľa budete musieť zistiť číslo, na ktoré treba sms zaslať a taktiež aj správnu formu sms žiadosti. Môžu vám poskytnúť do 500 eur s tým, že doba splatnosti neprekračuje 1 mesiac. Okrem toho si poskytovatelia sms pôžičky účtujú zväčša oveľa vyššie poplatky za sprostredkovanie pôžičky než iní.

 • telefonická pôžička

Pôžička cez telefón patrí k najrýchlejšie vybaveným pôžičkám. Jej výhodou je, že všetko máte vybavené hneď, viete, že žiadosť sa nikde nestratila a osobný kontakt môžete využiť na rôzne otázky ohľadom danej pôžičky. Jedinou nevýhodou je, že platíte za hovor.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.